Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Spis publikacji

• „ANTIKON 2003”  IV Polsko-Niemiecka Konferencja Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo, Szczecin 2003r. 

Prospekt organowy jako szczególny element architektonicznego wystroju wnętrz  obiektów sakralnych o konstrukcji ryglowej Pomorza Zachodniego.

Materiały konferencyjne, Szczecin-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego, Szczecin 2003,s.247-253


•III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Witraż w architekturze–architektura na witrażu” ,Wrocław 2003r.

Współczesne techniki witrażowe w obiektach architektury sakralnej. Spotkanie tradycji ze współczesnością.


Materiały konferencyjne-streszczenia referatów s. 24  (przeznaczone do publikacji)

•IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną”, Malbork 2005r.

Okna na współczesność. Realizacje witrażowe w zabytkowych obiektach sakralnych Szczecina.

Materiały konferencyjne-streszczenia referatów s. 14  (przeznaczone do publikacji)


•VIII Sympozjum TEORIA a PRAKTYKA w architekturze współczesnej „Nowa architektura w kontekście kulturowym miasta”, Rybna 2006r.

„Implanty na podzamczu.” Retrowersja szczecińskiego podzamcza.

Komunikaty VIII Sympozjum TEORIA a PRAKTYKA w architekturze współczesnej, WYDAWNICTWO SYMPOZYJNE KUiA PAN, Gliwice 2006, s. 67-70


• „Znaczenie empory muzycznej (wraz z prospektem organowym) w kształtowaniu wnętrz wiejskich kościołów Pomorza Zachodniego.”, Komisja Naukowa PAN Gdańsk, 2011 r.


•„Znaczenie empory muzycznej w kształtowaniu wnętrz wiejskich kościołów Pomorza Zachodniego”, Wydawnictwo hogben, ISBN 978-83-60637-80-7, Szczecin 2011


•VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowoczesność w Architekturze”,

Gliwice 2012 r.


•„Transformacja kolorem, czyli jak kolorystyka elewacji zespołów śródmiejskich kształtuje nową tożsamość miejsca na przykładach zabudowy śródmiejskiej Szczecina.”, M o d e r n i t y  i n  Ar c h i t e c t u r e  ,Urban planing and architecture of postindustrial city, Silesian University of Technology – Faculty of Architecture, ISBN 978-83-63849-16-0, Gliwice 2012


•„Wielopoziomowe sprzężenie koloru z formą architektoniczna, czyli zagadnienia projektowania koloru w teorii i praktyce. Kolor jako komponent formy”,2012, Str. 26-29, „Młodzi naukowcy dla polskiej nauki”

W: CREATIVETIME. Kraków 2012


• „Historyczne aspekty funkcjonowania koloru w architekturze. Estetyka światła w sztuce średniowiecznej”, 2012, str. 26-31, „Nowe trendy w naukach inżynieryjnych 3”. Nauki inżynieryjne – Tom V.W: CREATIVETIME, Kraków 2012


• „Odcienie modernizacji polskich osiedli mieszkaniowych. Problem identyfikacji społecznej miejsca – kolor jako wartość przestrzeni miasta”,2013, str. 103-112, il. 17,  „Nowoczesność w architekturze”.

W: Wydz. Arch. Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2013


• „Kolor i forma. Badania nad percepcja formy architektonicznej i jej barwy w poszukiwaniu zależności jakie zachodzą między nimi”, 2013, str. 28-33, Dokonania naukowe doktorantów”. Nauki inżynieryjne – Tom I.W: CREATIVETIME, Kraków 2013


•  Kontynuacja wczesnośredniowiecznej tradycji szansą współczesnego rozwoju miasta Wolin, Rewitalizacja średniowiecznych małych miast Pomorza Zachodniego, pod red. Prof. dra hab. inż. arch. Zbigniewa Paszkowskiego, Hogben, ISBN 978-83-00683-26-0, Szczecin 2014


• Elewacja budynku mieszkalnego jako wyraz identyfikacji społecznej miejsca zamieszkania, Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki, Nauki inżynieryjne – Tom II.W: CREATIVETIME, Wrocław, 1/2014


• „Społeczna rola koloru w przestrzeni polskich miast. Współczesne projekty kolorystyki obiektów architektonicznych, jako zwierciadło potrzeb społecznych”, Tom 1: Społeczna Rola Architektury, ISBN - 978-83-60621-28-8, Nowy Targ 2015


•  Analiza roli koloru w artykulacji architektonicznej elewacji XIX i XX -wiecznych kamienic czynszowych, na przykładach śródmiejskiej zabudowy Szczecina, Kolor w architekturze historycznej: Cykl I. Wiek XIX i XX, Bydgoszcz, 2015